DATAINSPEKTIONENhar ålagt oss att ta bort hyresgästlistan med hyresgäster från 1929 till nutid.
Vem gläds över det?
Vilka blir ledsna?
Ingen har i alla fall klagat!