Fastigheten Övre Olskroksgatan 8 är ett femvånings äldre hus beläget i Göteborgs östra stadsdelar nära Redbergsparken. Huset är byggt 1929 och bär främst en prägel av nyklassicistisk stil. Jugendstilen är på väg att klinga ut och funkisen har ännu inte lyckats påverka denna fastighet vilket dock är fallet med de angränsande hus som är byggda några år senare. Möjligen kan fönstrens hela glasrutor utan spröjsar vara ett tecken på att nya tider är i antågande.

Entrén är hållen i nyklassicistisk stil med entrédörr i ek som är omgiven av kraftiga kolonner i granit varpå vilar horisontella stenar. Innanför entrédörren möter en rikt dekorerad originalmiljö. En hiss i mörk ekboasering för sedan besökaren till den hyresgäst som skall besökas.

Det finns också en nästan fullständig hyresgästförteckning som sträcker sig från byggnadsåret 1929 fram till idag.

Ägare i juridisk mening är Bostadsföreningen Övre Olskroksgatan 8 upa. Fastigheten köptes 1943 av Oscar och Märta Andersson och sedan 1989 ägs föreningens andelar av Rune och Karin Andersson med familj.
Bostadsförening är en organisationsform som föregick bostadsrättsföreningen och kallas ibland numera för "oäkta bostadsrättsförening".


Åter till första sidan.